Vi lever i et samfund, der er præget af en hastig udvikling både teknologisk og menneskeligt. Der er konstant fokus på livslang læring, og medarbejderne skal hele tiden stræbe efter de rette kompetencer og kvalifikationer. Det er samtidig en tendens i vores samfund, at vi ikke som tidligere besidder det samme arbejde i 30-35 år. Der er større udskiftning i kollegaerne, som søger nye udfordringer: derfor er det vigtigt, at vi lærer at sætte det gode kollegaskab i fokus for at opretholde en fornemmelse af meningsfuldhed og fjerne fornemmelsen af, at man blot er en brik i en større helhed. Trivsel og kollegaskab er populære emner, som jævnligt dukker op i de seneste nyheder som et modsvar på den stigende fokus på stress og mistrivsel.

 

4 ting der skaber god stemning på arbejdspladsen

 

Vi vil alle gerne være en god kollega og være med til, at vores kollegaer har en god dag på jobbet. Her er en liste over fem – lette og naturlige – ting, som skaber god stemning på arbejdspladsen:

  1. Hils på dine kollegaer
  2. Anerkend hinandens arbejde
  3. Støt hinanden, både praktisk og emotionelt
  4. Stop med at sladre på arbejdspladsen

 

Stress blandt kollegaerne

 

Stress på arbejdspladsen er som nævnt noget, der med jævne mellemrum bliver behandlet i de seneste nyheder. Men det er godt, mener flere psykologer, da det både er en tendens, der kalder på opmærksomhed og et tabu, der skal italesættes og arbejdes med.

Leave a Comment